Tankar om Gud

Att fråga sig vad livet har för mening, eller vad som händer när man dör är frågor som inte har något svar. Inte ett konkret svar i alla fall. De svar man kan finna återfinns i ens personliga tro, men för att tro på något allsmäktigt måste man då först inte börja med att fråga sig om det finns en Gud?

”Att få sörja är viktigt, och man får helt enkelt vidta de åtgärder som behövs för att man ska kunna göra det på ett sätt som känns bra om en. För kom ihåg att ingen kan veta hur det känns förutom du och ingen annan.” läs mer här.

kors andar religionFrågan om teologi har gäckat människan sedan urminnes tider och är upphov till flertalet sammandrabbningar mellan olika trossamfund med delade meningar. Men samtidigt som frågan om Guds närvaro och existens för det mesta bara ger oss fler frågor att få svar på så kan tanken på Gud även skänka oss ett lugn – speciellt i tider av sorg. Och kanske är det därför så många som tror på detta allsmäktiga ting – trots att ingen sett Gud eller ens kan lägga fram konkreta bevis för att Gud skulle finnas. Men det finns tillfällen då både tanken på Gud och himmelriket tycks rimliga för även ateisten, den icke gudstroende, och det är vid begravningar. Och det är vid dessa tillfällen som vi frågar oss om det faktiskt finns något större där ute, en mening med livet eller ett förutbestämt öde där någon större än oss lagt in sitt veto – det kan vi inte få svar på. Men frågan är nog egentligen: vad skulle människan vara utan sin tro? Det är något som Mark Levengood och Henrik Johnsson försöker besvara i sin podcast ”Men Herre Gud! – om vad du tror på